Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych

I Wstęp

 
1. Dane osobowe zbierane przez firmę Biolandia za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może skutkować odmową realizacji zamówienia;

 

3. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  

II Wskazanie Administratora Danych:

 

Administratorem danych w sklepie internetowym www.biolandia.com.pl jest firma Biolandia Paulina Sokołowska (dalej zwana Biolandia) zarejestrowana przy ul. Akademii Umiejętności 40/24, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 937 248 42 00 REGON: 365884625

 

III Zakres danych osobowych, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.biolandia.com.pl

 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane     dotyczą") („dane osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Serwis www.biolandia.com.pl przetwarza dane osobowe tylko w konkretnych i ograniczonych celach tj.

 

1.Usługa konto Klienta.

 

Przetwarzane dane osobowe: Imię i nazwisko, adres (tj. kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, w przypadku rejestracji konta firmowego należy również podać NIP, dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania.

 

Cel: Biolandia przetwarza ww. dane osobowe w celu zrealizowania usługi Konto Klienta i umożliwienia Użytkownikowi korzystania z niektórych funkcjonalności Strony oraz zapewnienia Jemu/Jej dostępu do różnych funkcji, produktów i usług, które są dostępne dla Niego/Niej jako zarejestrowanego Użytkownika np. bycia informowanym indywidualnie o zmianach Regulaminu E-Sklepu lub Polityki Prywatności i Cookies czy o promocjach, a także zapisywanie produktów w koszyku. W przypadku dokonania zakupu Biolandia  przetwarza ww. dane osobowe w celu zrealizowania zamówień i zwrotów oraz wysyłania Użytkownikowi powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów, czy procesowania reklamacji.

 

Okres Przechowywania danych: Biolandia będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usługi Konto Klienta, w którym konto to będzie aktywne. Jeśli przetwarzanie danych przez firmę Biolandia następuje na innej podstawie prawnej wskazanej niżej w podpunkcie "Podstawa prawna", wówczas dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 

Udostępnianie danych osobowych: Biolandia przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom wyłącznie tym, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe i nieprzerwane działanie Konta Klienta. W przypadku dokonania zakupu przez Użytkownika Biolandia przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom tj. w szczególności firmom kurierskim, firmom realizującym płatności, firmie księgowej wyłącznie aby zapewnić realizację celów określonych wyżej.

 

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie umowy z Użytkownikiem o otwarcie usługi Konto Klienta lub jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Użytkownika związanych z uruchomieniem tej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Jednocześnie w przypadku dokonania zakupu przez Użytkownika czy też zgłoszenia przez Niego/Nią reklamacji, poza podstawą prawną wskazaną wyżej, Biolandia ma również prawo i obowiązek przetwarzać dane nie krócej niż przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dodatkowo Biolandia ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W przypadku chęci korzystania przez Użytkownika z opcji wysyłania do Niego/Niej bezpośrednich informacji marketingowych, organizowania konkursów, promocji, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

2.Zakupy dokonywane przez użytkownika on-line.

 

Przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres (tj. kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, a w przypadku gdy Użytkownik poprosi o wystawienie faktury również NIP,  dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania.

 

Cel: Biolandia przetwarza ww. dane osobowe w celu zrealizowania zamówień i zwrotów oraz wysyłania Użytkownikowi powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów, procesowania reklamacji.

 

Okres przechowywania danych: Biolandia będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika tak długo, jak długo będą one niezbędne do realizowania umowy zakupu przez Użytkownika. Jeśli przetwarzanie danych przez firmę Biolandia następuje na innej podstawie prawnej wskazanej niżej w podpunkcie "podstawa prawna", wówczas dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 

Udostępnianie danych osobowych: Biolandia przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom tj. w szczególności firmom kurierskim, firmom realizującym płatności, firmie księgowej wyłącznie aby zapewnić realizację celów określonych wyżej.

 

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania usługi zakupy on-line, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Jednocześnie Biolandia ma również prawo i obowiązek przetwarzać dane nie krócej niż przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c). Dodatkowo Biolandia ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

3.Usługa mailing

 

Przetwarzane dane osobowe: adres poczty elektronicznej (e-mail), dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania.

 

Cel: Biolandia przetwarza ww. dane osobowe w celu zrealizowania usługi Mailing i umożliwienia otrzymywania za pośrednictwem wiadomości e-mail informacji o nowych usługach lub produktach ofertowanych przez firmę Biolandia.

 

Okres przechowywania danych: Biolandia będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usługi Mailing. Jeśli przetwarzanie danych przez firmę Biolandia następuje na innej podstawie prawnej wskazanej niżej w podpunkcie "podstawa prawna", wówczas dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 

Udostępnianie danych osobowych: Biolandia przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom wyłącznie tym, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe i nieprzerwane działanie usługi "Mailing".

 

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie umowy z Użytkownikiem o otwarcie usługi Mailing lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika związanych z jego uruchomieniem tej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dodatkowo Biolandia ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

4.Usługa formularz kontaktowy

 

Przetwarzane dane osobowe: imię, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu,  dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania.

 

Cel: Biolandia przetwarza ww. dane osobowe w celu zrealizowania usługi Formularz Kontaktowy i umożliwienia wysyłania Użytkownikowi wiadomości do firmy Biolandia przez formularz dostępny na stronie E-Sklepu w zakładce "kontakt".

 

Okres przechowywania danych osobowych: Biolandia będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy. Jeśli przetwarzanie danych przez firmę Biolandia następuje na innej podstawie prawnej wskazanej niżej w podpunkcie "podstawa prawna", wówczas dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 

Udostępnianie danych osobowych: Biolandia przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom wyłącznie tym, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe i nieprzerwane działanie usługi Formularz Kontaktowy.

 

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie umowy z Użytkownikiem o otwarcie usługi Formularz Kontaktowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika związanych z jego uruchomieniem tej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dodatkowo Biolandia ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Udzielenie odpowiedzi na zapytania Użytkownika następuje na podstawie jego uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

III Prawa użytkownika

 

Użytkownik ma prawo do:

 

1. Prawo dostępu do danych: Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są przechowywane przez firmę Biolandia na zasadach określonych w RODO. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: sklep@biolandia.com.pl

 

2. Prawo do poprawienia swoich danych osobowych: Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne lub nieaktualne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: sklep@biolandia.com.pl. Jeśli Użytkownik korzysta z usługi Konto Klienta, może sam poprawić lub uaktualnić swoje dane osobowe.

 

3. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych: Użytkownik ma prawo do usunięcia jakiekolwiek danych przetwarzanych przez firmę Biolandia. Prawo to nie będzie zrealizowane przez firmę Biolandia m. in. w przypadku niezakończonego postępowania w ramach procesowania zgłoszeń Użytkowników, otwartego zamówienia, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo, nieuregulowanego długu wobec firmy Biolandia, niezależnie od metody płatności, istnienia co najmniej podejrzenia, że Użytkownik w ciągu ostatnich trzech lat korzystał z usług firmy Biolandia w niewłaściwy sposób, dokonania jakichkolwiek zakupów, albowiem wówczas Biolandia będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika dotyczące transakcji w celach księgowo-podatkowych. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: sklep@biolandia.com.pl

 

4. Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu firmy Biolanda: Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Jego/Jej danych na podstawie uzasadnionego interesu firmy Biolandia. W takiej sytuacji Biolandia zaprzestanie przetwarzania Jego/Jej danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, który będzie nadrzędny wobec interesu Użytkownika albo z powodu roszczeń prawnych. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: sklep@biolandia.com.pl

 

5. Prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: sklep@biolandia.com.pl

 

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo zwrócić się z wnioskiem o ograniczenie przez firmę Biolandia przetwarzania Jego/Jej danych. Prawo to oznacza, że przetwarzanie przez firmę Biolandia danych Użytkownika zostanie ograniczone do przechowywania i nie będą one wykorzystywane ani przetwarzane w inny sposób. Ma one zastosowanie w ograniczonych przypadkach określonych w RODO, a więc (i) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający firmie Biolandia sprawdzić prawidłowość tych danych, (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (iii) Biolandia nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iv) użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie firmy Biolandia – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie firmy Biolandia są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: sklep@biolandia.com.pl

 

7. Prawo wycofania zgody w każdym momencie w odniesieniu do przetwarzania danych opartego na zgodzie: Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez firmę Biolandia Jego/Jej danych, jeżeli przetwarzanie takie opiera się na zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: sklep@biolandia.com.pl

 

8. Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/  Biolandia prosi Użytkowników, aby przed skorzystaniem z tego prawa skontaktowali się pod adresem e-mail: sklep@biolandia.com.pl

 

9. Prawo do dezaktywowania plików Cookies: Użytkownik ma prawo do dezaktywowania plików Cookies. Ustawienia domyślne wyszukiwarek internetowych zazwyczaj akceptują pliki Cookies, jednakże można je łatwo zmienić w wyszukiwarce Użytkownika. Wiele plików Cookies jest wykorzystywanych w celu zwiększenia użyteczności oraz polepszenia funkcjonalności stron internetowych/ aplikacji. Z tego względu wyłączenie plików Cookies może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych części Strony. W celu uzyskania dalszych informacji Biolandia sugeruje zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w menu "Pomoc" w używanej przeglądarce lub informacjami zamieszczonymi pod linkiem http://www.aboutcookies.org

 

10. Prawo do informacji: Użytkownik ma prawo do bycia poinformowanym w sposób jasny, przejrzysty i łatwo zrozumiały odnośnie tego w jaki sposób Biolandia wykorzystuje Jego/Jej dane, a także na temat swoich praw. Biolandia zapewnia realizację przedmiotowego prawa poprzez opublikowanie Polityki na Stronie.
Wszelkie informacje zostaną udzielone przez firmę Biolandia bez zbędnej zwłoki – co do zasady terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten będzie przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Biolandia poinformuje Użytkownika o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

 

11. Pozyskane dane przez Biolandia nie będą profilowane.

 

V Cookies

 

1. Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, ściąganymi na urządzenie Użytkownika, wykorzystywane przez niego do przeglądania Strony.

 

2. Biolandia nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, jeśli Klient wyraził na to zgodę.

 

3. Cookies zbierają dane dotyczące korzystania przez Użytkownika ze Strony.

 

4. Głównym celem Cookies jest zapewnienie bardziej osobistego i interaktywnego korzystania ze Strony i badania ruchu Użytkownika na Stronie, poprzez na przykład umożliwienie ustawiania osobistych preferencji Użytkownika. Cookies są potrzebne, w celu ułatwienia korzystania ze Strony i sprawienia, by stała się bardziej przyjazna Użytkownikowi, nie wyrządzając przy tym żadnej szkody urządzeniu.

 

5.Cookies wykorzystywane przez firmę Biolandia można podzielić ze względu na okres pozostawania w urządzeniu Użytkownika używanym do przeglądania, pochodzenie i cel. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

6. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików Cookies
(i) „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony oraz
(ii) „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony.

 

7. Biolandia nie przechowuje wrażliwych danych osobowych, takich jak adres, hasło, dane karty kredytowej lub debetowej itp. w plikach Cookies, których używa.

 

8. Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają przechowywanie i dostęp przez Cookies do urządzeń użytkowników końcowych. Użytkownik jest uprawniony w dowolnym momencie do zmiany ustawień dotyczących mechanizmu plików Cookies, tj. zmiany warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zebranych za pomocą plików Cookies. Zapisane informacje i dostęp do nich nie zmienia konfiguracji urządzenia użytkownika końcowego, a także oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu.

 

9. Korzystając z tej Strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu wyłączenia obsługi plików Cookie, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie na urządzeniu Cookies i dostęp do urządzenia końcowego Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby wyłączyć obsługę plików Cookies. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies można znaleźć pod linkiem http://www.aboutcookies.org.

 

10. Użytkownik ma prawo do ograniczenia lub odłączenia korzystania z Cookies przez swoją przeglądarkę internetową poprzez zmianę ustawień na blokujące Cookies lub wymagająca uprzedniej zgody zanim Cookies zostaną zapisane na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania Strony. W tym przypadku możliwe jest, że korzystanie przez Użytkownika za strony będzie mniej efektywne. Użytkownik może nie mieć możliwości dostępu do części zawartości lub do korzystania z niektórych funkcji Strony a w skrajnych przypadkach poprawne wyświetlanie zawartości Strony może być niedostępne.

 

VI Zabezpieczenia

 

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Biolandia stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych.

 

Biolandia odpowiednio stosuje w szczególności następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 

Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
Certyfikat SSL na Stronie E-Sklepu Biolandia, na których podawane są dane osobowe.
Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności E-Sklepu.
Dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

VII Zmiany i uaktualnienia

 

Biolandia zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji Polityki prywatności i Cookies.
Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na Stronie.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 502 611 400 oraz 698 546 065 lub na adres e-mail sklep@biolandia.com.pl

 

Polityka prywatności i Cookies wchodzi w życie od 25.05.2018 r. 
 

Dołącz do naszego mailingu!